Breda in cijfers

Veel cijfers over inwoners, woningen, aantallen werklozen, scholen et cetera in Breda staan op de website Breda in cijfers. Hieronder een kort overzicht met de cijfers van eind 2015.

Jaarstukken 2015

Woonruimten

Aantal woonruimten

81.661

Inwoners

Aantal inwoners

181.601

Gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden

4.617

Financiële informatie

(bedragen x1.000)

(bedrag per inwoner x€ 1,00)

Totaal uitgaven

€ 605.074 6

  • Per inwoner

€ 3.332  

Totaal reserves

€131.980

  • Per inwoner

€ 727  

Voorzieningen

€ 65.940  

  • Per inwoner

€ 363  

Schuld

€ 444.307  

  • Per inwoner

€ 2.447