Klachten

Klachtenoverzicht 2015

Totaal

Totaal

407

Bejegening

114

Beleid

13

Bereikbaarheid

15

Procedures

46

Fouten

56

Wacht-/behandeltijd

10

Overig*

153

Afhandeling bejegening

114

Gegrond

21

Deels gegrond

12

Ingetrokken

10

Ongrond

49

Neutraal

22

Afhandeling overige klachten

293

Gegrond

96

Deels gegrond

35

Ingetrokken

13

Ongrond

87

Neutraal

62

* Toelichting op overige klachten
Onder het kopje "overig" worden eveneens de klachten geregistreerd die tijdens de behandeling geen klacht blijken te zijn, maar een vraag of verzoek. En soms dient een klant een klacht in maar blijkt het een bezwaarschrift te zijn. Ook komt het voor dat de klacht een andere (overheids-)instantie betreft en wordt de klacht doorgestuurd. In de afhandeling worden betreffende klachten als "neutraal" geregistreerd.

Commissie Ombudsman
In 2015 hebben vijf bejegeningsklachten geleid tot een vervolgprocedure bij de commissie Ombudsman.