Ontwikkelingen in het financieel perspectief

Bij de Begroting 2016 is het meerjarenperspectief geactualiseerd. Na vaststelling van de begroting kwam de decembercirculaire van het Rijk, met een fors positieve ontwikkeling. Samen met het positieve meerjarenbeeld uit de begroting betekent dit een solide sluitend perspectief.
Onze omgeving staat echter niet stil en ontwikkelingen gaan snel. Zo brengt de recent afgesloten nieuwe CAO financiële effecten met zich mee en is er nog geen inschatting van de gevolgen van de verplichting van overheidsbedrijven per 1 januari 2016 van vennootschapsbelasting.
We verwachten deze ontwikkelingen op te vangen binnen het huidige meerjarenperspectief. Het is en blijft de uitgangspositie om Breda hiermee degelijk en gezond te noemen.