Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Balans met toelichting

Totaaloverzicht van lasten en baten