Inleiding

Beheer van de stad

Ontwikkeling van de stad fysiek

Ontwikkeling van de stad maatschappij

Dienstverlening aan de burgers

Veiligheid en bestuur

Algemene baten en lasten